Υποχρεωτικές εξετάσεις για COV ID -19

Mandatory tests for COV ID-19

Με βάση το διάταγμα Κ.Δ.Π. 169/2020 και όπως αναφέρεται σε αυτό πρέπει έως τα μεσάνυκτα της 28ης Απριλίου 2020 το αργότερο, υποχρεούνται όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των ακόλουθων επιχειρήσεων να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για υποβολή των εργαζομένων τους σε μοριακή εξέταση για τον Κορωνοϊό COVID-19 :

(i) Υπεραγορές και αρτοποιεία (φούρνοι), σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (παραγωγή, παράδοση, εξυπηρέτηση του κοινού),

(ii) οίκοι ευγηρίας, και

(iii) φρουταγορές, περίπτερα, μίνι μάρκετς, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία

Το εγκεκριμένο για αυτές τις εξετάσεις Mendel Center παρέχει την εξέταση προς €110 στον πολυχώρο Αττικόν, Παφος.

Όσοι επιθυμούν παρακαλούνται να τηλεφωνήσουν στον Δρ Παύλο Νεοφύτου, τηλ. 99 327605, και να κλείσουν ραντεβού για να υποβληθούν στη εξέταση το αργότερο μέχρι την Κυριακή 26 Απρίλιου.

Για την την ορθότητα της μοριακής εξέτασης συμπληρώνεται ένα mini ιατρικό ιστορικό , γίνεται θερμομέτρηση , μέτρηση οξυγόνωσης και αναπνευστικής ικανότητας .

Επιπλέον προαιρετικά συνίσταται και το τεστ αντισωμάτων για πιο ολοκληρωμένη εικόνα με κόστος μόνον 40 €

Based on the decree of K.D.P. 169/2020 and as stated in this must be done by midnight on 28 April 2020 at the latest, all owners and / or managers of the following companies are required to take the necessary steps to submit their employees to a molecular test for Coronavirus COVID-19:

(i) Supermarkets and bakeries (bakeries), throughout the supply chain (production, delivery, public service),

(ii) nursing homes, and

(iii) fruit shops, kiosks, mini markets, grocery stores, butchers, fishmongers

The Mendel Center approved for these exams provides the exam for € 110 at the Attikon multipurpose center, Paphos.

Those who wish, please call Dr. Pavlos Neophytou, tel. 99 327605, and make an appointment to be examined at the latest by Sunday, April 26.

For the correctness of the molecular examination, a mini medical history is completed, thermometer measurement, oxygenation measurement and respiratory capacity are performed.

In addition, the antibody test is recommended as an option for a more complete picture at a cost of only € 40

More info for MENDEL CENTER >>