11 Ιανουαρίου 2021

Προσφορά για παροχή μοριακής εξέτασης (RT-PCR) COVID-19 σε φοιτητές εξωτερικού 

1) Για ραντεβού επικοινωνήστε

Λευκωσία €35 Mendel Center f.B.S. και Δρ Π. Νεοφύτου Χημείο Δρα Παύλου Νεοφύτου 5 Κίμωνος, 2405 Έγκωμη Τηλ. 22 664104 Κιν. 9 308326 Εmail: covid@mendelcenter.org

Λεμεσού €45 Mendel Center f.B.S. και Χ. Παμπακερίδης Χημείο Χρήστου Παμπακερίδη Οδός Πάφου 13, 3052 Λεμεσός Τηλ. 25 560001 Εmail: pampas@cytanet.com.cy

Πάφου €45 Mendel Center f.B.S. και Θεοδόσης Κ.  Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων Τηλ. 96 767685 Εmail: cyprusaphroditeevents@protonmail.com

Ειδικά για την Πάφο λειτουργεί κινητό συνεργείο δειγματολειψίας , προτείνεται ραντεβού τουλάχιστον 48 ώρες πριν την πτήση .

Υπογραφή, Δρ Παύλος Νεοφύτου, Μ.Α., Ph.D. (Cambridge), MRSC, CSci, FIBMS, EuSpLM Διευθυντής