KALAMOS WINERY

KALAMOS WINERY

KALAMOS WINERY

Από αμπέλια ψημένα κάτω από τον ήλιο της Πάφου .

  Το οινοποιείο Κάλαμος βρίσκεται είκοσι λεπτά μακριά από την πόλη της Πάφου στο κρασοχώρι Αμαργέτη.

  Μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία εξελίχθηκε μέσα από μια οικογένεια αμπελοκαλλιεργητών και οινοπαραγωγών. Ο Νίκος και οι δύο του γιοί, Θανάσης και Μιχάλης έχουν ενώσει την παραδοσιακή αμπελοκαλλιέργεια μαζί με σύγχρονους τρόπους οινοποίησης για να παράξουν περιορισμένα και ποιοτικά κρασιά και οινικά προϊόντα.

From vines baked under the Paphos sun .

Kalamos Winery is located twenty minutes away from the town of Paphos in Amargeti wine village.

A family business that evolved through a family of vine growers and winemakers. Nikos and his two sons, Thanasis and Michalis have combined traditional viticulture with modern winemaking to produce limited and quality wines and wine products.

Из лозы, запеченной под пафосским солнцем.

Винодельня Каламос находится в двадцати минутах езды от города Пафос в винодельческой деревне Амаргети.

Семейный бизнес, который развивался благодаря семье виноградарей и виноделов. Никос и его два сына, Танасис и Михалис, объединили традиционное виноградарство с современным виноделием для производства ограниченных и качественных вин и винных продуктов.

KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY
KALAMOS WINERY