ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Προσφερόμενες Υπηρεσίες της Π. Κεχριώτης & Θ. Καρασαββίδης


 1. Συμπλήρωση συμβολαίων και πινάκων που χρειάζονται τα κέντρα αναψυχής.
 2. Συμπλήρωση και κατάθεση στο Τμήμα Εργασίας όλων των δικαιολογητικών για εργοδότηση αιτητών ασύλου.
 3. Συμπλήρωση και κατάθεση στο Τμήμα Εργασίας όλων των δικαιολογητικών για εργοδότηση αλλοδαπών φοιτητών.
 4. Συμπλήρωση και κατάθεση όλων των δικαιολογητικών για εργοδότηση αλλοδαπών από Τρίτες χώρες.
 5. Προσλήψεις υπαλλήλων μέσω του Εργάνης. Δημιουργία λογαριασμού στο Εργάνης.
 6. Ηλεκτρονική Πληρωμή κοινωνικών ασφαλίσεων των κέντρων αναψυχής. Πληρωμή και στο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 7. Διοργάνωση σεμιναρίων από επαγγελματίες
 8. Δυνατότητα εξεύρεσης υπαλλήλων για εργασία στα κέντρα αναψυχής.
 9. Άδειες που απαιτούνται για τη λειτουργία των κέντρων αναψυχής. Ποτού, μουσικής, λειτουργίας, άδεια Υφυπουργείου τουρισμού.
 10. Πραγματοποίηση ακουστικής μελέτης από ειδικούς με σκοπό την εξασφάλιση άδειας μουσικής.
 11. Έκδοση υγειονομικού πιστοποιητικού 


Υπάρχει δυνατότητα να μας αναθέσετε το είδος της υπηρεσίας που θέλετε κι εμείς να την αναλάβουμε εξ ολοκλήρου, χωρίς ο πελάτης να κάνει οτιδήποτε.

 

Για παράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζονται δικαιολογητικά από τον λογιστή τα οποία μπορούμε να εξασφαλίσουμε εμείς, αφού φυσικά μας δώσετε εξουσιοδότηση και ενημερώσετε το λογιστή σας. 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας - VIPER WHATSAPP TELEGRAM

   Πέτρος Κεχριώτης –        +357 99422527

Θεοδόσης Καρασαββίδης - +357 96767685                                 Services

                                

Services provided by the company of P.Kechriotis&T.Karasavvidis


 1. Completing contracts and boards needed by the leisure centres.


  2.Completing and handing in all the documents required to the Department of Employment for the employment of αsylum applicants.

  3.Completing and handing in all the essential documents for employment of foreigner students to the Department of Employment.

  4.Completing and handing in all the essential documents for employment of foreigners from Third countries to the Department of Employment.

 1. Hiring employees through the "Erganis" and creating an account on the "Erganis".

  6.Online payment to the website of social insurance of the leisure centres as well as payment in person at the Social Insurance Department.


  7.Arranging workshops/seminars by professionals.


 1. Having the potential of searching employees for employment at the leisure centres.
 2. Allowances required for the operation of the leisure centres regarding the drinking, music, operation matters, permit by the Subministry of Tourism.
 3. Implementing acoustic study by experts in order to acquire the music allowance.
 4. Issuance of health certificate


There is also the potential to assign us the kind of service that you need us to provide you and we can carry the whole procedure out without the involvement of the client.

For example, in some cases, the documents that are required, need to be collected by the accountant but if you give us the authority and inform your accountant we can collect them for you. Everything is done and implemented immediately and effectively.

 

Find us on the phone numbers , VIPER WHATSAPP , TELEGRAM

+357 99422527-Petros Kechriotis

+357 96767685-Theodosis Karasavvidis