Bacchus Restaurant Cafe

Bacchus Restaurant Cafe

Παραθαλάσσια τοποθεσία, εστιατόριο που προσφέρει κυπριακά, διεθνή και ινδικά πιάτα.


Seafront location, restaurant offering Cypriot, International and Indian Signature Dishes.


Расположение на берегу моря, ресторан, предлагающий фирменные блюда кипрской, интернациональной и индийской кухни.

Bacchus Restaurant Cafe
Bacchus Restaurant Cafe
Bacchus Restaurant Cafe
Bacchus Restaurant Cafe
Bacchus Restaurant Cafe

JOINED AT HAPPYLAND 02/2018

Bacchus Restaurant Cafe