ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΗΛΙΑΣ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ

    ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΦΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

            ΚΟΜΜΑ Ε.Δ.Ε.Κ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΔΗΜΟΥ ΠΑΦΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                   ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

     ΚΙΝΗΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ