"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"

"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ "

Οι "ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ" είναι Πολιτιστικός Όμιλος που ασχολείται με τις Παραδόσεις της Κύπρου και Ελλάδας και έχουν έδρα την Πόλη της Πάφου .

Εχει 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου και με τον Πρόεδρό της και χοροδιδάσκαλο Χάρη Πάζαρο >> λειτουργεί σχολή χορού με πάνω απο 250 παιδιά .

"IEROI KIPOI" is a Cultural Group that deals with the Traditions of Cyprus and Greece and is based in Paphos.

Has been present in the cultural events of the country for 12 years and with  president and choreographer Haris Pazaros>> ,  operates a dance school with over 250 children.

"СВЯТОЙ САД" - это культурная группа, которая занимается традициями Кипра и Греции и базируется в Пафосе.

Она присутствует на культурных мероприятиях страны в течение 12 лет, и вместе с ее президентом и хореографом Харисом Пазаросом она руководит школой танцев с более чем 250 детьми.

32 EVAGORA PALLIKARIDI  PAPHOS

TEL +357 99814683

"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"

Το χορευτικό συγκρότημα "ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ" θα συμμετάσχει στις 28/09/2019 στην εκδήλωση "CYPRUS APHRODITE - Μυθολογία και Παράδοση" >> 

The dance group "Sacred Gardens" will take part in the event "CYPRUS APHRODITE - Mythology and Tradition" on 28/09/2019 >>

Танцевальная группа «Священные Сады» примет участие в мероприятии «КИПРСКИЙ АФРОДИТА - Мифология и Традиция» 28.09.2009 >>

"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"
"ΙΕΡΟΙ ΚΗΠΟΙ"